Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

saycheese
14:53
Reposted fromshakeme shakeme

July 11 2019

saycheese
08:12
5176 493a 500

June 27 2019

saycheese
20:35
6154 5e20
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu
saycheese
20:35
6169 25e1 500
Reposted fromplants plants
saycheese
20:29
Reposted fromshakeme shakeme

June 20 2019

saycheese
15:10
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
saycheese
15:10
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
saycheese
14:51
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
saycheese
14:51
4480 4bd5 500

May 27 2019

saycheese
15:49
9039 123e 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

March 28 2019

saycheese
12:48
7254 9d67 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaluna laluna

March 07 2019

saycheese
22:10
0581 5c93 500
Reposted fromtojika4 tojika4
saycheese
21:17

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viaowieczka owieczka
saycheese
21:15
saycheese
21:14
saycheese
21:12
5894 3ebe 500
saycheese
21:11
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viakrolfasolek krolfasolek

March 04 2019

saycheese
19:52
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
saycheese
19:46
saycheese
19:43
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl