Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

saycheese
19:00
saycheese
18:23
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viakrolfasolek krolfasolek

October 17 2017

22:29

October 16 2017

saycheese
19:42
saycheese
19:31
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
saycheese
19:24
8103 70f3
saycheese
19:08
5690 0ac0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 12 2017

saycheese
23:20
0526 aa5d 500
Reposted fromfoods foods viamarlylee marlylee
23:19
3026 c75c 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viahaszek haszek
saycheese
23:19
Reposted fromsilence89 silence89 viaanything anything
saycheese
16:46
7212 65d2 500
Reposted fromwerczi werczi viaacetylcoa acetylcoa
16:43
9936 abfc 500

October 11 2017

saycheese
18:42
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety viappiotrus ppiotrus
saycheese
17:26
0900 af88
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagabrynia gabrynia
saycheese
15:38
2181 e8df
saycheese
13:01
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vianataliana nataliana
saycheese
12:45
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

October 10 2017

saycheese
22:29
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viafafnirscave fafnirscave
saycheese
21:07
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
saycheese
21:03
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl