Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

saycheese
13:13
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 22 2017

20:34
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viamaua maua
20:28
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viasoSad soSad
saycheese
20:27
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaua maua
saycheese
20:27
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacorazon corazon
saycheese
20:21
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakostkaczekolady kostkaczekolady
saycheese
20:03
Reposted fromshakeme shakeme viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
saycheese
20:02
9874 d6c6
Reposted frommslexi mslexi vialaluna laluna
saycheese
20:00
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka vialaluna laluna
19:59
7303 554e
Young Colin Firth.
saycheese
19:55

Reposted fromhairinmy hairinmy vialaluna laluna

February 19 2017

saycheese
07:24
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viaAmericanlover Americanlover
saycheese
07:19
2632 b6d6
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viablueberries blueberries
saycheese
07:18
Reposted fromfitvet fitvet viablueberries blueberries
saycheese
07:18
6441 62aa
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viablueberries blueberries

February 18 2017

saycheese
21:40
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaflyleaf flyleaf
saycheese
21:37
0718 cab6
saycheese
21:05
9818 8767
Reposted fromkitana kitana viagabrynia gabrynia
20:45
9491 d723 500
saycheese
09:30
2370 acde
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl