Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

saycheese
23:35
wtulając się w czyjeś serce czujemy tak naprawdę spokój życia, i mogłoby to trwać, trwać i trwać, nie mamy nic przeciwko
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

November 30 2017

saycheese
23:15
0147 7864
Reposted frompesy pesy viaelloko elloko
saycheese
23:06
saycheese
23:04
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viacarlandlouise carlandlouise
saycheese
23:04
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaweakness weakness
saycheese
22:53
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaimpatient impatient
saycheese
21:53

November 28 2017

23:30
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaowieczka owieczka
saycheese
23:30

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
saycheese
23:14
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viawhizzkid whizzkid
saycheese
23:00
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 19 2017

saycheese
22:24
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
22:08
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viakrolfasolek krolfasolek
saycheese
22:02
0652 c78a 500
Reposted fromfelicka felicka viaZircon Zircon
21:29
8727 912a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapsychoviolet psychoviolet

November 16 2017

saycheese
22:35
saycheese
22:34
saycheese
22:27
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viakiteandra kiteandra
saycheese
22:24
5240 bf4c
saycheese
22:22
5207 38ba 500
Reposted fromthilda thilda viainsatiability insatiability
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl